Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ 19/10/2015) Tuần 10

Thứ ba - 20/10/2015 15:11
 
THỜI KHÓA BIỂU (Thực hiện từ 19/10/2015) Tuần 10
Lớp 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
Thứ Tiết
II   1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 Anh Toán TD Nhạc MT Văn Toán TD Địa Toán GDCD Sử Văn Sinh Toán Văn
3 KHTN KHXH Anh TD Địa Nhạc Văn Tin Toán Văn Toán Văn Anh Văn GDCD Toán
4 KHXH Tin Toán MT Toán GDCD CN Toán Văn Hóa Sử Toán TD Văn Hóa
5 CN Anh Tin KHXH Nhạc Anh Sinh MT CN Sử Hóa CN GDCD Hóa Anh
III 1 Văn Toán Văn Anh Toán Toán Văn CN Hóa Văn Anh Toán Toán Anh TD
2 TD KHXH Toán CN Sử Văn TD Sử Toán Toán Địa Hóa Hóa Toán Anh
3 Nhạc Văn KHTN Toán Văn Sinh Sử Anh Sử TD Văn Văn Văn Địa Toán Văn
4 Toán CN CN Văn Anh TD Tin Văn Văn Sử Sinh Anh TD Văn Văn Toán
5           Tin Anh   Sinh   MT   Địa Hóa Sinh Nhạc
IV 1 KHTN Nhạc Anh Văn TD Địa Anh Sinh Anh CN GDCD Văn Văn TD Sinh
2 Anh KHTN Văn TD Văn Toán Tin Địa Văn Anh TD Nhạc Sinh Văn Toán
3 Văn MT KHTN GDCD Anh Tin Nhạc Toán Văn Toán Sinh Sử Toán Anh Văn
4 CN TD CN Tin Sinh CN Địa Văn MT Sinh Văn Văn Toán GDCD Toán Sử
5   GDCD   CN       Sinh MT Sử Anh HN HN HN HN
V 1 Toán CN Toán Anh Sinh TD Văn Toán GDCD Anh Toán Hóa Anh Toán TD
2 Văn Anh KHXH Tin TD Anh Toán TD Toán Hóa Văn Địa Văn Văn Hóa
3 KHXH KHTN Nhạc Toán Văn Sử GDCD Sử Anh Toán Anh Toán TD Địa Toán
4 Tin Văn TD KHTN Sử GDCD Sử Anh Toán TD Hóa Văn Toán Nhạc Địa
5     MT   Tin Sử     GDCD Sinh Nhạc Địa Anh CN Sinh TCV
VI 1 Văn Toán KHXH Anh Toán Toán TD Toán TD CN Anh Toán Toán Hóa Văn
2 Tin TD Văn KHTN Địa Anh Văn Văn Hóa Toán Văn MT CN Nhạc Văn
3 KHTN Văn Toán KHXH Văn Văn MT Tin Nhạc Văn Hóa TD Văn Toán Sử Anh
4 Toán Anh Tin Toán CN Địa Toán Anh TCV TD Toán Sử TD Sử Hóa Sinh
5 MT       Tin   Địa Sinh   Nhạc   TCV Sinh TCV TC A GDCD
VII 1 Anh Tin Văn KHTN Anh Sinh Nhạc Toán Anh TC.Toán TC.V Sinh Địa TD CN
2 Toán KHTN Anh Toán GDCD Toán Toán Văn TC.T Anh TD Nhạc Sinh CN Văn
3 GDCD Văn KHTN Văn Toán Sử Sinh Anh TD Địa TCT Văn TCAnh TCT TC.T Địa
4 TD Toán GDCD KHXH Văn MT Anh Địa Văn  TC.V Sinh TC.Toán TCT Văn Địa TC.T
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 50 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc