Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - pháp luật

Bài viết
CÔNG VĂN V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH VÀ TRẺ EM

CÔNG VĂN V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH VÀ TRẺ EM

CÔNG VĂN V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH VÀ TRẺ EM

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG" TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG" TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG" TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CV v/v thông báo chiêu sinh học viên Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2016

CV v/v thông báo chiêu sinh học viên Chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2016

Thực hiện công văn số 163/TDTN-TNTH ngày 18/5/2016 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Lào Cai về việc chiêu sinh học viên Chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2016. Thành đoàn Lào Cai trân trọng thông báo đến đoàn các trường THPT, Liên đội các trường THCS trên địa bàn thành phố nội dung Chương trình, cụ thể như sau:

CV HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯỜNG ĐẠO ĐỨC HCM

CV HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯỜNG ĐẠO ĐỨC HCM

CV HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯỜNG ĐẠO ĐỨC HCM

CV 39 - TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RÉT

CV 39 - TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RÉT

CV 39 - TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RÉT

CV 809 và CV 377 V/v tăng cường công tác quản lý đối ngoại trên địa bàn TP Lào Cai

CV 809 và CV 377 V/v tăng cường công tác quản lý đối ngoại trên địa bàn TP Lào Cai

CV 809 và CV 377 V/v tăng cường công tác quản lý đối ngoại trên địa bàn TP Lào Cai

CÔNG ĐIỆN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2015

CÔNG ĐIỆN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2015

CÔNG ĐIỆN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2015

Thành đoàn KG các đồng chí DS Học viên tham gia lớp học con đã lớn khôn. kèm quyết định trưng tập điều phối viên

Thành đoàn KG các đồng chí DS Học viên tham gia lớp học con đã lớn khôn. kèm quyết định trưng tập điều phối viên

Thành đoàn KG các đồng chí DS Học viên tham gia lớp học con đã lớn khôn. kèm quyết định trưng tập điều phối viên

CV TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CUẢ LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGHÀNH GIÁO DỤC

CV TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CUẢ LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGHÀNH GIÁO DỤC

CV 745 SGD&ĐT GDHS DT TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CUẢ LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGHÀNH GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT DỊP LỄ 30/4, 1/5/2015 TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI

KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT DỊP LỄ 30/4, 1/5/2015 TRÊN ĐỊA BÀN TP LÀO CAI

Phòng GD&ĐT gửi chuyển tiếp công văn số 119/KH-BATGT thành phố Lào Cai về kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ 30/4, 1/5/2015 trên địa bàn thành phố từ ngày 25/4/2015 đến ngày 4/5/2015, Đề nghị các trường linh hoạt chủ động tuyên truyền nội dung kế hoạch này tới toàn thể CBGVNV và học sinh toàn trường trước ngày 24/4/2015. Có biện pháp xử lí nghiêm đối với các trường hợp vi phạm ATGT chú ý đến nội dung mới Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN ĐỘI MŨ BẢO HIỂM

Công văn về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐÔI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM NĂM 2015

KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐÔI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI TRẺ EM NĂM 2015

Phòng GD&ĐT gửi kế hoạch số 305/KH-CATP về việc tổ chức tuần tra kiểm soát về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

CV - Hướng dẫn dự tuyển đi học PTTH tại Singapore

CV - Hướng dẫn dự tuyển đi học PTTH tại Singapore

CV 395 - Hướng dẫn dự tuyển đi học PTTH tại Singapore

CV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỔNG VSMT QUÝ IV

CV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỔNG VSMT QUÝ IV

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố Lào Cai về việc tổng vệ sinh mội trường quý IV.

CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN AN TOÀN GIAO THÔNG

CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN AN TOÀN GIAO THÔNG

Các công văn hướng dẫn an toàn giao thông

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2014 - 2015

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2014 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM 2014 - 2015

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS LÊ QUÝ ĐÔN NĂM 2014 - 2015

Căn cứ quy định của quy chế tuyển sinh trung học và trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 02/2013/TT -BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và đạo tạo.

Thông tư liên tịch Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư liên tịch Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ Y TẾ - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ Y TẾ - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Sức khoẻ tốt là một mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên trong trường học các cấp. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho thế hệ trẻ ở các trường học là mối quan tâm lớn của Đảng, nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội.


1 2  Trang sau